NEWS & Event
THANK PRESSชื่องาน
THANK PRESS
หรือ ขอบคุณสื่อ นั้นหละ
สถานที่ เห็นว่า เป็นแถว RCA โอโฮ วัยรุ่นนี่
ร้านNINE KLUB(นายครับ)
วันที่ 5 มีนาคม 51 (ว่าง นี่ หน่า)
เวลา 18.00 น.(ต้องรีบไปจองข้างหน้า)
รูปแบบ เป็นการเลี้ยงขอบคุณ สื่อมวลชน
นำเสนอ
รับของกลับบ้านตั้งแต่เข้างาน


Print This Page